Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Valmentaja-Akatemian verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Laatu & Laatu Oy

Osoite: Laatu & Laatu Oy, Mariankatu 19 A 24, 00170 HELSINKI

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Valmentaja-Akatemian verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Valmentaja-Akatemian verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot

– Yhteystiedot

– Käyttötiedot

– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Valmentaja-Akatemian omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Timo Hyväri, Laatu & Laatu Oy, Mariankatu 19 A 24, 00170 HELSINKI

VALMENTAJA-AKATEMIAN YLEISET OSALLISTUMIS- JA KILPAILUSÄÄNNÖT JA -EHDOT

 1. Pääsy kaikkiin Valmentaja-Akatemian kilpailuihin edellyttää osallistujan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä
 2. Valmentaja-Akatemian tarjoamia tuotepalkintoja ei voi vaihtaa esimerkiksi rahaksi tai toiseen palkintoon. Kaikki palkinnot mainitaan erikseen kilpailun yhteydessä ja ne toimitetaan voittajille sellaisenaan, kuten palkintokuvauksessa on ilmoitettu
 3. Valmentaja-Akatemia toimittaa kaikki tuote- ja tavarapalkinnot Suomen Postin kautta tai sähköisesti, ellei toisin ilmoiteta.
 4. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen perusteella, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi.
 5. Valmentaja-Akatemia maksaa kaikista raha- ja tuotepalkinnoista palkintoverot, ellei toisin ilmoiteta.
 6. Mikäli kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Esimerkkinä voi olla vaikka VIP-kutsu paikkaan, joka toimii samalla anniskelualueena.
 7. Valmentaja-Akatemian työntekijät eivät saa osallistua tai voittaa palkintoja
 8. Jos käyttäjä voittaa palkinnoksi matkan, vastaa hän itse vakuutuksistaan ja muista asioista. Valmentaja-Akatemia tarjoaa yleensä vain esimerkiksi lentoliput ja hotelliyöpymisen. Muista kuluista sovitaan/ilmoitetaan aina erikseen.
 9. Valmentaja-Akatemialla on lupa käyttää voittajan nimeä esimerkiksi kilpailun jälkimarkkinoinnissa.
 10. Valmentaja-Akatemia kertoo voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä.
 11. Valmentaja-Akatemian verkkosivuilla olevaan kilpailuun voi osallistua useaan otteeseen. Mikäli kilpailun luonne ei vaadi tietoa, pelkästään yhteystietojen jättämisen, huomioidaan kilpailijalta vain yksi osallistuminen arvontaan. Myös helpoissa kyllä/ei -tyylisissä kilpailuissa noudatetaan samaa periaatetta. Poikkeuksista ilmoitetaan aina erikseen.
 12. Valmentaja-Akatemia ei vastaa siitä, jos lähetetty palkinto katoaa matkalla voittajalle, ellei erikseen sovita.
 13. Kilpailuun osallistuneiden tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän menettää palkinnon.
 14. Valmentaja-Akatemia ei vastaa, mikäli voitetut liput konserttiin, matkalle tai vaikka urheilutapahtumaan peruuntuu Valmentaja-Akatemia riippumattoista syistä. Lippuja ei voi lunastaa takaisin rahaksi, koska kyseessä on yleensä ns. ilmaisliput.
 15. Valmentaja-Akatemia pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina.
 16. Valmentaja-Akatemia noudattaa kaikissa kilpailuissa Suomen valtion lakia, mm. arpajaislakia.

Palaa Valmentaja-Akatemian.fi: etusivulle tästä.