Bonfire

Olemme Timon kanssa vahvasti yhteistyön tekemistä vastaan. Siksi emme itse lähde tarjottuihin yhteistyökuvioihin kovinkaan usein mukaan tai suosittele asiakkaillemmekaan niitä yleensä. Itse asiassa monesti kehotamme asiakkaitamme lopettamaan kaikki yhteistyökuviot.

Miksi? Yhteistyö on monesti vain keino paeta vastuun ottamista. Jos laitetaan yhteen joukko ihmisiä, joista kukaan ei halua ottaa vastuuta, Lopputuloksena on toimimaton kuvio. Todellisuudessa kuvio on tuhoon tuomittu laitos, johon saa kulumaan aikaa ja rahaa loputtomasti. Silloin “yhteistyö” on kaikilta osallistujilta pois ja kaikkia osallistujia vastaan.

Mutta tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole höpötellä siitä miksi yhdessä toimiminen voi olla huono idea. Tarkoitukseni on kertoa milloin valmentajien kannattaa toimia yhdessä. Todellisuudessa yhteistyö on mielestäni aivan valtavan tärkeä ja erinomainen asia.

Yhdessä toimiminen voi nopeuttaa omaa kasvua ja oman bisneksen kasvua. Se voi auttaa hahmottamaan, mikä on tärkeää omassa bisneksessä ja mikä siitä tekee uniikin omille asiakkaille. Se voi tuoda tuen, jota yksin toimivilla valmentajayrittäjillä harvoin on. Se voi tuoda uusia asiakkaita, liidejä ja suosituksia. Se voi auttaa saavuttamaan omat tavoitteet.

No, millainen tällainen toimiva yhteistyökuvio on?

Vastaus on mastermind.

Mikä on mastermind?

Mastermind on lyhyesti sanottuna ryhmä samanhenkisiä valmentajia, ketkä kokoontuvat säännöllisesti yhteen kehittämään jokainen omaa bisnestään, mutta toimien yhdessä väliaikaisesti.

Kuulostaa hienolta vai mitä? No, annan selkeämmän esimerkin tästä. Kerron kuinka itse kuulin ensimmäistä kertaa mastermindista.

Tästä on jo 6 tai 7 vuotta. Istuin seminaarissa. Puheenvuorossa oli tunnettu valmentaja, kuka on valmentanut tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Samalla tietysti ansainnut miljoonia bisneksillään.

Hän kertoi kuulemaansa tarinaa eräistä yrittäjistä (joita me valmentajat tyypillisesti olemme). Koitan nyt kertoa sen parhaani mukaan tiivistetysti.

Nämä yrittäjät tapasivat joka vuosi kerran tai pari jossain eksoottisessa kohteessa viikon ajan. Viikon aikana he kokoontuivat joka aamu käymään läpi bisneksiään. Jokainen purki omaansa ja käsittelivät sitä yhdessä. Töitä tehtiin aamusta iltapäivään, jonka jälkeen loppupäivä oli varattu levolle. Tätä jatkui viisi päivää, jonka jälkeen viikonloppu levättiin ennen paluuta arkeen.

Viikon aikana jokainen kävi läpi mennyttä puolivuotista ja suunnitteli tulevaa tai päivitti edellisiä suunnitelmia. Samalla muut sparrasivat, haastoivat, tukivat ja antoivat vinkkejä tai omia kontakteja eteenpäin.

Jokainen lähti kotiin selkeä kuva (tavoite) mielessä, jota lähteä työstämään todeksi. Kaiken oman kokemuksen lisäksi se suunnitelma sisälsi ulkopuolisten, myös kokeneiden, yrittäjien mielipiteitä ja neuvoja.

Tätä samaa tapaa oli toistettu vuosikymmeniä. Ja sen tuloksena jokaisella oli miljoonien bisnes.

Vaikka tavoitteesi ei olisikaan kerätä miljoonia niin taloudellinen turva on aina hyvä asia. Uskon, että tästä konseptista on apua sen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ei pelkästään rahan takia, vaan siitä syystä, että suurin osa valmentajista toimivat yksin. Yksinäisyys aiheuttaa ongelmia. Silloin jää helpommin loukkuun omiin ajatuksiin ja pienetkin asiat voivat ajaa itseluottamuksen nollaan. Yksin ollessa ei ole vastuussa kenellekään ja tärkeät asiat jäävät helposti hoitamatta, koska pakkoa ei ole.

Ketään ei tunnu kiinnostavan.

Me ihmiset olemme siitä hassuja olioita, että voimme lamaantua täysin pelon edessä (vaikka emme tunnistaisi sitä peloksi) ja sen takia sabotoida omaa hyvinvointiamme. Jos ympärillä on ryhmä muita ihmisiä niin silloin on helpompi ylläpitää uskoa omaan tekemiseen ja samalla myös saada tukea vaikeiden asioiden kanssa.

Miten mastermind toimii?

Mastermind – ryhmiä on erilaisia. Edellisessä tarinassa ollut herrasmiesporukka kokoontui pari kertaa vuodessa. Itse suosin mieluummin ryhmää, joka kokoontuu kerran kuukaudessa tai neljä – viisi kertaa vuodessa. On myös olemassa ryhmiä, jotka kokoontuvat kerran viikossa, mutta se on mielestäni liian usein.

Kerron nyt mikä on mielestäni paras vaihtoehto mastermind – ryhmälle.

  • Ryhmä kokoontuu kerran kuussa.
  • Jokaisessa tapaamisessa yksi henkilö saa enemmän tilaa eli istuu ”hot seatilla”. Hot seat tarkoittaa, että yksi henkilö esittelee jotain bisneksensä ongelmakohtaa, tavoitetta, suunnitelmia tai muuta relevanttia. Tämä henkilö valmistautuu hotseattiin ryhmän määrittelemän kaavan mukaisesti.
  • Jokaisessa tapaamisessa käydään läpi lyhyesti kuinka viimeksi asetetut tavoitteet toteutuivat.
  • Jokaisessa tapaamisessa jokainen asettaa seuraavalle kuukaudelle tavoitteet, joka on palanen kuluvan vuoden tavoitteista.
  • Tapaamisen kesto voi olla 1-4 tuntia.
  • Hyvä koko ryhmälle on 4-10 henkeä. Liian isot ryhmät eivät voi toimia tehokkaasti.
  • Joka viikko ryhmän jäsenet raportoivat omasta toiminnastaan lyhyesti Facebookissa (tai Slackissa tai muussa palvelussa) suljetussa ryhmässä ja kertovat mitä ovat tehneet omien tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Kerran tai kahdesti vuodessa voi olla pidempi päivän tai kahden pituinen sessio, jossa suunnitellaan tulevaa vuotta.

Tässä on lyhyesti kuinka ryhmä toimii. Tämän ulkopuolella ryhmän jäsenet sitoutuvat auttamaan ja tukemaan toisiaan tarpeen vaatiessa ja mahdollisuuksien mukaan.

Tällä konseptilla tapaamisia ei ole liian usein ja tapaamisten välille ehtii syntyä toimintaa. Jokainen saa sopivasti tilaa vuoden aikana purkaa omaa bisnestään. Viikottainen Facebook – raportointi ylläpitää vastuuntuntoa ja siten poikii lisää jatkuvaa toimintaa.

Mastermindin hyödyt

hyoty

Jos ryhmän perustamisen hyödyt eivät vielä tulleet selkeiksi, niin käyn jokaisen niistä erikseen tässä.

1. Saat palautetta eli ulkopuolisten näkökulmaa omiin ongelmiisi

Kuten aikaisemmin totesin, yksin toimivalla valmentajayrittäjällä on suuri todennäköisyys sokeutua omalle toiminnalle. Mitä tarkoitan tällä? Vaikeissa tilanteissa stressi ja pelko ottavat meistä vallan. Silloin yksinkertaisetkin asiat tuntuvat ylivoimaisen vaikeilta. Ihmiset reagoivat näihin tilanteisiin eri tavoin, mutta harvoin lopputulos on positiivinen.

Tästä syystä on tärkeää tarkistaa omaa ajattelua ja toimintaa ulkopuolisilla säännöllisesti. Oma mastermind – ryhmä takaa, että sitä tarkistelua tulee tehtyä tarpeeksi usein.

2. Saat muiden ryhmäläisten asiantuntemuksen käyttöösi eli osaamista, jota sinulla ei välttämättä ole.

Hyvä ryhmä on monipuolinen ja vaikka kaikki olisivat niin sanotusti samalla toimialalla (vaikka valmentajia) todennäköistä on, että bisnestä pyöritetään eri tavoin ja kuin tavoittelee erilaisia asiakkaita.  Yhteistoiminnan avulla pääsee hyötymään muun ryhmän osaamisesta, jota voi sitten laittaa oman bisneksen kehittämiseen.

Otetaan esimerkki. Leikitään, että ryhmässä on yksi valmentaja kuka pyörittää bisnestään pelkästään verkossa ja toinen kuka tekee työstä pelkästään kasvotusten. Jos kumpi tahansa haluaa levittää toimintaansa nykyisen ulkopuolelle, kumpikin saa todennäköisesti hyvin paljon apua toisen osaamisesta. Keneltä se on pois?

Ei keneltäkään. Kaikki voittaa.

3. Ryhmä antaa vertaistukea.

Vertaistuella on melkoinen voima. Kun tuntee kulkevansa yhtä matkaa muiden samanhenkisten ihmisten kanssa niin on helpompi pitää uskoa yllä, tavoitella suurempia asioita ja nähdä positiivisia puolia vaikeissakin asioissa.

4. Ryhmästä saa vastuullisuutta omalle toiminnalle

Itsensä työllistäjän haaste on aina se, että ei ole vastuussa kuin itselleen (ja joskus asiakkaille). Silloin on helpompaa jättää vaikeilta tuntuvia asioita sivuun ja keskittyä kivaan ja helppoon eli niihin ei kovin tärkeisiin asioihin. Siksi on tärkeää olla porukka ihmisiä, joille raportoi omasta toiminnasta.

Kun asioita jättää tekemättä niin voi tuntea syvän syyllisyyden tunteen ja useimmat meistä eivät halua tuntea sitä. Siksi asioita tulee tehdyksi, vaikka ne tuntuisivat vaikeammilta kuin Facebookin selaaminen.

Kuinka perustat oman mastermindin?

perusta mastermind

Haluatko perustaa oman mastermind – ryhmän? Tässä ohjeet, jotka voit toistaa vaihe vaiheelta.

1. Etsi ryhmä samanhenkisiä ihmisiä. 

Hyvään ryhmään kannattaa etsiä samanhenkisiä ihmisiä, mutta ei välttämättä parhaita ystäviäsi tai yhtiökumppaneitasi. On tärkeää, että tulette toimeen keskenänne. Ryhmän kannalta on kuitenkin iso etu, jos ette toimi jatkuvasti yhdessä. Miksi?

Silloin palaute ja mielipiteet ovat ulkopuolisia. Toki ryhmän elinkaaren aikana ehtii tutustua ja ystävystyä. Se on myös yksi ryhmän tavoitteista. Pidän kuitenkin parempana, että alkuvaiheessa ryhmässä jokainen näkee toisen ulkopuolisen silmin ja oppii antamaan palautetta, vaikka se olisi vaikeaa tai toisen mielestä jopa raakaa. Silloin ryhmän arvo on paljon korkeampi sen jäsenille.

2. Varmista jokaisen henkilön sitoutuminen (ryhmän toimintaa haittaa, jos jäsenet vaihtuvat tiuhaan).

Etsi ihmisiä, jotka voivat sitoutua vähintään vuodeksi eteenpäin. On hyvä käydä heti alussa aikatauluja läpi ja katsoa, että jokainen pystyy priorisoimaan tapaamiset ylitse muiden menojen.

Moni valmentaja on kysynyt, että miten onnistumme pitämään joka viikosta pari päivää pelkälle pitkän aikavälin markkinointityölle, kun heillä jokainen päivälle tuppaa tulemaan joku tapaaminen tai valmennus. Vastausta on yksinkertainen. Priorisoin ne kaksi päivää viikosta niin korkealle, että en juuri missään tapauksessa suostu sopimaan niihin mitään. Jos asiakas ehdottaa tapaamista näille päiville niin lähtökohtaisesti ehdotan aina muita päiviä, vaikka sitten myöhemmin tulevaisuudessa.

Toimivan mastermind – ryhmä vaatii, että jokainen jäsen sitoutuu siihen täysin ja on läsnä tapaamisissa. Se on kriittistä pelkästään luottamuksen takia. Jos yksi luistaa, se alkaa tympiä muita nopeasti.

3. Sovi pelisäännöt, joihin kaikki sitoutuvat.

Ryhmällä pitää olla yhteiset pelisäännöt. On tärkeää, että osallistujat tekevät sovitut asiat, ovat paikalla silloin kuin sovitaan ja pitävät ryhmän sisäiset asiat luottamuksellisina. Jos näitä asioita ei sovita, voi ryhmä nopeasti menettää arvonsa.

Osa saattaa pitää sovittuja asioita tärkeämpinä kuin toiset ja silloin syntyy helposti konflikteja. Lopulta käytetään paljon aikaa pelkästään konfliktien selvittämiseen sen sijaan, että hyödynnettäisiin aika bisneksien kehittämiseen.

4. Valitse vastuuhenkilö, kuka pyörittää ryhmää.

Kaikki ryhmän jäsenet ovat tasa-arvoisia. On silti tärkeää, että joku huolehtii ryhmästä ja vastuussa siitä. Hän huolehtii, että joka kerta sovitaan tietyt asiat (kuten missä tavataan) ja, että kaikki pysyvät mukana.

Suurimmat virheet mastermindissa, joiden takia ryhmä lopettaa tai siitä ei saa kukaan mitään hyötyä

virheet

Nämä virheet ovat yksilötasolla ja ryhmätasolla tehtäviä virheitä. Samat asiat toistuvat molemmissa. Jos olet liittymässä, perustamassa tai osa jo olemassa olevaa mastermind – ryhmää niin lue nämä huolella. Saat ryhmästä irti enemmän, jos mikään näistä ei koske sinua tai ryhmääsi.

1. Ei jaeta asioita, minkä takia ei saa palautetta muilta.

Suurin virhe on olla mukana vain kuunteluoppilaana. Toki silloin mukaan jää hyviä ajatuksia, joita voi soveltaa omaan bisnekseen. Mutta silti tärkeämpää on uskaltaa tuoda oma bisnes pöydälle ja saada siihen kohdistettuja vinkkejä, neuvoja ja parannusehdotuksia.

Palaute on tärkeä tekijä kehittymisen kannalta, vaikka se olisikin epämukavaa. Sitä on hyvä saada niin vertaisilta kuin asiakkailta.

2. Ei ole tarkkoja henkilökohtaisia tavoitteita omalle bisnekselle.

Tavoitteiden kertovat mitä on tavoittelemassa. Selkeät tavoitteet auttavat muita ryhmän jäseniä antamaan oikeanlaisia neuvoja, vinkkejä ja tukea. Mieti näitä tavoitteita ja vinkkejä, joita antaisit:

”Haluan saada 100 uutta asiakasta seuraavan 6 kuukauden aikana.”

vs.

”Haluan oppia saamaan säännöllisesti liidejä bisnekselleni netistä.”

Jos et itse tiedä tavoitteitasi, eivät muutkaan voi.

Tavoitteet auttavat sinua ymmärtämään MIHIN olet menossa bisneksesi kanssa. Ja se auttaa paljon kohdistamaan tekemistäsi oikeisiin asioihin.

3. Palautteen hylkääminen.

Palaute (ideat, vinkit, tuki) on tärkeintä mastermindissa. Jollain on tapa _kokea_ olevansa aina “oikeassa” ja sen takia he hylkäävät muiden antaman palautteen selittämällä palautteen tyhjäksi. Selitykset voivat olla monenlaisia, esimerkiksi kuinka juuri minua kohtaan se ei päde tai kuinka palautteen antaja ei ymmärrä minun bisnestä. Lähes aina selitys on kuitenkin vain selitys. Tekosyy. Tarina.

Palautteen vastaanottaminen on taito, joka kannattaa opetella. Se on pelottavaa, mutta tärkeää. Se on yksi nopeimmista tavoista kehittää itseä ja omaa bisnestä. Se tuntuu epämukavalta usein, mutta niin suurin osa muustakin kasvusta.

Moni pelkää epäonnistumista tai huonoa palautetta niin paljon, että lopettaa mieluummin bisneksensä kuin kehittäisi sitä eteenpäin. (jos myyntiä ei tule ensimmäisellä kerralla niin mieluummin vaihtaa ideaa kuin yrittää uudestaan. Kuitenkin tasaisen myydin saaminen usein vaatii useita yrityksiä ennen kuin kaikki osuu kohdalleen)

4. Ryhmää ei oteta tosissaan.

Tiedän useitakin valmentajia, ketkä kuuluvat ”mastermind”-ryhmiin. Usein kyseessä on kuitenkin porukka, joka kokoontuu päivittelemään maailmanmenoa tai sitten porukassa on yksi tai useampi, jotka pitävät itseään muiden yläpuolella. Eli ryhmän pointti on surkutella tai antaa parille muulle mahdollisuus päteä.

Ketä se hyödyttää?

Tälläisistä ryhmistä ei ole mitään hyötyä bisneksen tai henkilökohtaisen kasvun kannalta. Ne vievät aikaa, eivätkä johda mihinkään. Se yksi henkilö voi lähteä tyytyväisenä, kun saanut purkaa itseään ja todeta olevansa taas parempi kuin muut. Muille jää luu käteen.

Tämän takia on tärkeää olla pelisäännöt, joihin ryhmässä sitoudutaan. Ja siksi jokaisen ryhmän osallistujan tulee olla tasavertaisessa asemassa. Muuten ryhmä ei toimi, eikä siitä ei ole mitään hyötyä.

Pelisäännöt mastermindia varten

Ryhmällä pitää olla pelisäännöt, joihin kaikki osallistujat sitoutuvat. Miksi? Koska ilman niitä ryhmän hyöty jää hyvin vähäiseksi.

1. Kaikki ryhmässä puhutut asiat pidetään luottamuksellisina.

2. Osallistutaan jokaiseen tapaamiseen, ellei ole kuoleman hädässä.

3. Valmistaudutaan jokaiseen tapaamiseen huolellisesti, kaikista kiireistä huolimatta.

4. Hot Seat – osallistuja valmistelee oman esityksensä yhdessä sovitun pohjan mukaisesti.

5. Jokainen lupautuu raportoimaan kerran viikossa suljetussa Facebook – ryhmässä (tai vastaavassa) omista tavoitteistaan.

6. Kukaan ei vie toiselta tilaa tapaamisten aikana vaan antaa jokaiselle luvan puhua.

7. Jokainen on avoin ja valmis ottamaan palautetta kaikilta ryhmän jäseniltä.

8. Kaikki ovat valmiita auttamaan toisiaan parhaansa ja mahdollisuuksien mukaan.

Entä jos mastermindissa on KILPAILIJA?

Sinulla ei ole kilpailijoita. Valmentajan pointti on etsiä itselleen sopiva tapa tehdä töitä, keskittyä ratkaisemaan tietynlaisia ongelmia, etsiä itselleen sopivat asiakkaat ja itselle kannattavat toimintamalli.

Jos teet idioottimaisesti samaa kuin joku muu, vika on jossain muualla kuin “kilpailutilanteessa”

Vika on luovuuden puutteessa. Voit tulla haastamaan minua tai Timoa tästä ajatuksesta aina.

Eikä tämä koske pelkästään valmentajien toimialaa, vaan ihan kaikkia. Kilpailutilanne on monesti vain tarina, jonka avulla voi sitten syyllistyä älylliseen laiskuuteen.

Jos sinulla on kilpailijoita, muuta jotain.

Jos et halua perustaa omaa mastermind -ryhmää, voit liittyä meidän perustamaan vain valmentajille tarkoitettuun ryhmään.

Meillä on ollut jo useamman vuoden ajatus koota yhteen intohimoisia ja kasvua tavoittelevia valmentajia. Ja viimein päätimme koota nämä valmentajat mastermind-ryhmäksi.

Voit tutustua ryhmään klikkaamalla tästä.

Seuraava kirjoitus

Varmista, että saat seuraavan kirjoituksen sähköpostiisi heti kun se julkaistaan.

Mitä teet seuraavaksi

1. Jos sinulla on kysymyksiä, jätä kommentti.

Jos sinulla on kysymyksiä kirjoituksesta, jätä kirjoituksen alle kommentti. Tai lähetä minulle sähköpostia joona@valmentaja-akatemia.fi.

2. Jaa kirjoitus eteenpäin.

Auta meitä ja jaa kirjoitusta eteenpäin Facebookissa, Twitterissä tai Linkedinissä. Kiitos!